Makelaars in:
Friesland
Financieel:
Hypotheek adviseur Leeuwarden
pensioenadviseur

divers:
ik hou van jou ecard
Autolinks

makelaar.ikwoon.nl
 

terug-->  Makelaar Leeuwarden

Bedrijfsnaam: Faber Makelaardij
Omschrijving:
bestaat sinds: onbekend Aangesloten bij: NVM CRMT Medewerkers: 13, 4 in Leeuwarden
Koop: Ja, in Akkrum, Aldeboarn, Beetgum, Berlikum Fr, Britsum, Burdaard, Cornjum, De Tike, Deinum, Drachten, Dronrijp, Easterein, Easterwierrum, Engwierum, Franeker, Gaastmeer, Gauw, Gorredijk, Goutum, Gytsjerk, Heeg, Hemrik, Hijum, Hilaard, Hommerts, Houtigehage, IJlst, Jutrijp, Koudum, Langweer, Leeuwarden, Lekkum, Makkum Fr, Mantgum, Marrum, Menaldum, Midlum, Nijeberkoop, Nijland, Oentsjerk, Offingawier, Oppenhuizen, Oude Bildtzijl, Oudega Gem Wymbritserad, Raerd, Rottevalle, Scharnegoutum, Sint Annaparochie, Sneek, Spannum, Stiens, Tzum, Ureterp, Wijtgaard, Witmarsum,
Huur: Nee
Bedrijfsonroerendgoed: Ja, aparte bedrijfsonroerendgoed makelaardij in Friesland
buitenlandsonroerendgoed: Nee
Villa's: Ja ook vrijstaand en huizen te koop bij het water in Friesland.
Tussenwoning: Ja
Appartement: Ja
Studentenkamer: Nee
Nieuwbouw woning: Nee geen nieuwbouw sectie op de website.
Totaal woningaanbod: Meer dan 250 koopwoningen in o.a. Leeuwarden, Drachten en Sneek en ander plaatsen en dorpen in Friesland. Meer dan 60 zakelijk onroerendgoed objecten.

bezoekadres: Stationsweg 16
postcode en plaats: 8911 AH Leeuwarden
tel - fax: 058 215 15 55 - 058 213 70 77
Postadres: Postbus 691 8901 BL Leeuwarden
Email: leeuwarden@ldfaber.nl
Bezoek de website: www.ldfaber.nl

Zoek verder:
Google
Web makelaar.ikwoon.nlterug-->  Makelaar Leeuwarden

 
Vraag gratis vijf hypotheekofferte's aan bij lokale adviseurs! **klik**
 

ik: nieuws - & - start - & - start - & - gratis
adverteren op ik internet | contact | nieuwsbrief | vacatures | over.ikinternet |